Zanimljivost - Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?Čak i danas mnogi ljudi vjeruju da će ih, ako im crna mačka prijeđe put, zadesiti neka nesreća. To praznovjerje potječe od prije više tisuća godina. Stari Egipćani su obožavali mačku i držali je svetom životinjom, a jednu svoju boginju, po imenu Pašt, prestavljali su kao ženu s glavom mačke. Egipćani su vjerovali da boginja Pašt ima devet života, i to objašnjava zbog čega mnogi misle da i mačka ima devet života. Kad bi u Egiptu uginula neka mačka bila bi odmah balzamirana i na taj način sačuvana. Štoviše, pronađeno je jedno groblje u kojem je bilo bilo više tisuća mumija crnih mački.
Kad su ljudi vjerovali u vještice mislili su da su crne mačke prerušene vještice. Zato nije vrijedilo ubijati crne mačke, jer se vještica na taj način nije mogla uništiti, pošto je devet puta mogla ući u tijelo mačke!
U srednjem vijeku je vladalo praznovjerje da vještice i vješci uvijek upotrebljavaju mozak crne mačke kad pripremaju i kuhaju svoje tajanstvene napitke.

Popular Posts