Zanimljivost - Što su katakombe?Katakombe su podzemne grobnice što se nalaze nedaleko od Rima, gdje su sahranjeni stari kršćani. Te su grobnice isklesane u mekanoj stijeni na svetom području što okružuje Rim.
Kad je car Neron počeo progoniti kršćane, oni su se skupljali u grobnicama na molitvu. Na groblju je svaki građanin bio siguran. Kasnije, sredinom 3. stoljeća, čak ni katakombe više nisu bile sigurne. Kršćani su onda zazidali postojeće ulaze i napravili nove, tajne. Podzemni hodnici su se pravili kilometrima. Kaže se da su katakombe bile duže od Apebinskog poluotoka da se hodnici pružaju pravolinijski.

Kada se, u doba Konstantina, završio progon kršćana, katakombe su počeli posjećivati mnogi hodočasnici. Ali, kad su Goti 410. godine osvojili i opustošili Rim, ulazi u katakombe su zatrpani da bi se katakombe zaštitile. Već u 12. stoljeću katakombe su bile potpuno zaboravljene. Bile su tako dobro sakrivene, da je tek 1578. godine jedna katakomba slučajno pronađena.

Hodnici su u katakombama obično pravolinijski i dugački 3 do 4 kilometra. široki su tek toliko da se dva grobara, koja nose mrtvačka nosila, mogu mimoići. Stube što vode u ove hodnike ponekad su i 12 metara ispod zemlje. Pri dnu stuba hodnici se račvaju u svim pravcima.

Neke katakombe imaju dvije ili više razina. Na primjer katakombe Svetog Sebastijana imaju 4 razine. U zidovima katakombi nalaze se šupljine u koja su stavljena tijela umrlih. Te su šupljine prvobitno bile zazidane opekama ili kamenom. Mnoge od tih pregrada su u međuvremenu popustile i popucale, pa se današnji posjetitelji katakombi moraju povlačiti između dugih redova kostura.
Popular Posts