Subscribe:

Što se nalazi u šamponu?
Naravno nekoliko sastojaka čisti vašu kosu. Ali ostatak sastojaka su upitni otrovi, bačeni na vašu kosu.

Postoje dvije skupine sastojaka u šamponima. Jedan tip čisti vašu kosu. Drugi tip zadovoljava vaše emocije.Držim bočicu Pantene Pro V-a u rukama najpoznatijeg šampona današnjice. Od 22 sastojka u šamponu samo 3 sastojka čiste vašu kosu. Ostali su u boci zbog toga kako bi bolje utjecali na psihologiju kupca i njegovu "ugodu" u šamponu, a ne zbog vaše kose,iliti zdravlja vaše kose. Najmanje dvije trećine bočice, po volumenu, je stavljena u bočicu samo kako bi vas učinila sretnom.

Svijet potroši oko 230 biliona američkih dolara na beauty-proizvode svake godine. Od toga 40 biliona se potroši na šampone. Tako da večina tvornica nije toliko željna pridonijeti zdravlju vaše kose, već je veča vrijednost uvjeriti kupca da šampon povećava lijepotu njegova života.

Jedini sastojak šampona koji je zbilja potrebit je sredstvo za dezinfekciju. Sredstva za dezinfekciju su kemijski dizajnirana da se povežu između vode i masnoća. Deterđent se spaja sa vodom i ispire, ispirući sa sobom masnoće.

Najčešća dezinfekcijska sredstva u šamponima je natrijev,ili amonijev lauril sulfat. Ta viskozna žuta tekućina skupa sa vodom je dovoljna kako bi učinila vašu kosu čistom.

Najčešči trendovi šampona, da privuku kupce su: sjaj, gustoča, sapunica, miris, boja, te premazivi i egzotični dodatci. Ti sastojci nemaju ništa sa čistočom vaše kose, osim što vas uvjeravaju da se nešto divno događa sa vašom kosom.

Miris je važan,jer nas nakon kupanja podsjeća da smo obavili dobar posao..Miris je najčešće asociran sa brendom šampona, i on u največoj mjeri, stvara emotivnu "špagu" sa kupcem. No što je miris ljepši to su , i "ljepši" sastojci koji se kriju iza njega..Taj divni miris jabuke ima s jabukom veze isto kao Dick Chaney sa mirom u svijetu.. A mirisi mogu biti dosta opasni jer ne moraju biti specifično etiketirani.To je kombinacija sastojaka koje mogu biti bezopasne, u jednu ruku, u drugu, štetne.

Pratiti kemikalije u šamponima je slično kao i pratiti kriminalce. Većina ima nekoliko aliansa i lažnih ID-ova, imaju ulogu u mnogim drugim proizvodima, i nisu sigurni. Neki imaju dugi toksični dosje ;drugi su sumljivi da stvaraju neželjene posljedice.

Večina sastojaka u šamponu ljudima mogla bi izazvati zdravstvene probleme.Riječi mogla bi upotrebljena jer većina sastojaka nikada nije testirana¨¸!. Više od 80,000 kemikalija registriranih i upotrebljavanih u U.S.A.od drugog svjetskog rata,manje od 500 je proučavano i prostudirano, kako ne bi loše utjecalo na ljudsko zdravlje.Tako da je teško reči koliko je vaš šampon uistinu štetan. U svibnju 2008., Jane Houlihan, direktor za istraživanje za Environmental Working Group, prijavio je opasne substance i osobnu brigu u vezi proizvoda za House subcommittee. Vjerovao je da ti proizvodi , uključujući šampone vrlo opasni, Houlihan: "kompanije su slobodne da koriste skoro svaki sastojak koji odaberu za osobnu njegu,bez toga da budu prozvani." Potrošači nisu dovoljno upozoreni na opasnost "manjka standarda i brendovskih nedostataka." Recimo samo da što manje se "petljate" sa tim kemikalijama, bolje je za vas, za sve nas.

Bolnica Mount Sinai prijavila je da se 2.5 billiona funta otrovnih kemikalija"oslobodi" u USA.-i svaki dan., the u vrijednosti od of 37,100 tankera nezdravih kemikalija . Mnoge od tih kemikalija se oslobađaju iz kuća svakodnevno. Dnevno se oslobodi 45 biliona galona potrošene vode, koja ide u odvode kako bi bila tamo,za potrebe tretiranja biljaka.

To je veliki problem sa sastojcima šampona: kada ljudi ispiru kosu ispiru sve štetne sastojke šampona zajedno sa masnočom sa kose. I,kada šampon teče niz odvode sastaje se i sa ženskim šamponima,u nedogled.

Najmanje 350 milliona galona šampona i njegovih štetnih sastojaka ,dopire do odvoda, svake godine. Mnoge od tih kemikalija plove ravno u vodne sisteme.

Šamponi sadrže velike doze esterogena i esterogenih substanci.(uništavače endrocina) koje se nalaze nizvodno u kanalizacijama te izazivaju da riblja polulacija previše raste, zbog vrste esterogenih tekućina. Moj rodni grad Calgari u Kanadi, prostudirao je utjecaj nizovnih kanalizacijskih voda na ribe, i otkrio da se broj ženskih riba smanjio sa 9 na 1. Esterogen je bio kriv za to. Jedna studija je indetificirala više od 200 kemikalija koje su još uvjek prisutne u otpadnim vodama. Ali problem je mnogo veći. Štetnost za okoliš je teško odrediti zbog toga jer u kanalizaciju bacamo kemikalije koje nikada nisu bile proučene.

Kako bolje upoznajemo neke od kemikalija to više uviđamo da im ne trebamo vjerovati

Health Canada je zabranila dva poznata šamponska dodatka nemadavno:, siloxanes D4 i D5, aka octamethylcyclotetrasiloxane and decamethylcyclopentasiloxane,. D4 and D5 su činili kosu nježnom,i podatnom na dodir, i lakšom za raditi. Također pomažu u rađenju boja i plastike. Health Canada strogo upozorava da su D4 and D5 sumljivi riblji i vodeni organizmi.


Prevedeno sa: http://www.sott.net/articles/show/191242-What-s-Really-in-Your-ShampooPopular Posts