Izračunajte svoj broj mobilnog telefona
1. Ukucati prva tri broja tvog telefona u kalkulator (napomena: samo za sedmocifrene brojeve)

2. Pomnozi taj broj sa 80

3. Dodaj 1

4. Pomnozi sa 250

5. Plus zadnja 4 broja tvog telefona

6. Plus zadnja 4 broja tvog telefona opet

7. minus 250

8. Podeli sa dva

9. Trebao bi dobiti svoj broj telefona

(Nemojte upisivati 098 , 091 … samo sedmocifreni broj )
Popular Posts